Anderson orthopedic clinic arlington va

Trụ Dentium Hàn Quốc

2023.05.29 12:40 drcareimplantc Trụ Dentium Hàn Quốc

Trụ Dentium Hàn Quốc
Trụ Implant Dentium Hàn Quốc là loại trụ Implant Hàn Quốc vừa có chi phí hợp lý vừa có chất lượng cao với nhiều ưu điểm vượt trội. Dentium Implant được sử dụng trong hầu hết các trường hợp bị mất răng: mất răng cửa, mất răng hàm, mất răng toàn hàm...

Xuất xứ trụ Implant Dentium Hàn Quốc

Trụ Implant Dentium là trụ Implant Hàn Quốc được sản xuất bởi công ty Dentium (Hàn Quốc). Dentium Co, Ltd được thành lập vào năm 2000, và là công ty Hàn Quốc đầu tiên áp dụng thành công công nghệ phủ nhám bề mặt SLA trong sản xuất Implant nha khoa.
Trụ Implant được sản xuất bởi công ty Dentium đều đạt các chứng nhận ISO 13485, dấu CE Châu Âu, GMP từ nhiều nước trên thế giới, chứng nhận của FDA (Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ).
Trụ Implant Dentium Hàn Quốc đa dạng về cấu tạo và giá thành phù hợp với nhiều tình trạng mất răng, vì thế hiện nay dòng trụ này đang là sự lựa chọn hàng đầu ở các nước Châu Á.
Dentium Co, Ltd có trụ sở đặt tại Hàn Quốc và Mỹ
Cấu tạo trụ Implant Dentium Hàn Quốc
Cấu tạo của Implant Dentium Hàn Quốc bao gồm 2 thành phần chính là trụ Implant có vai trò như một chân răng thật, được gắn chắc vào xương hàm, khớp nối abutment giúp kết nối trụ Implant với mão răng sứ bên trên.
 • Trụ Implant Dentium có liên kết với abutment bên trên bằng cấu trúc 10 vòng xoắn tăng độ cố định, chắc chắn giữa trụ Implant và abutment.
 • Khớp nối trụ Implant với abutment có dạng hình nón, cổ lục giác ở giữa, giúp tăng độ khít sát giữa trụ và mão răng sứ.
 • Abutment (khớp nối) của trụ Implant Dentium cho phép phục hình sâu dưới nướu 3mm, giúp tăng độ thẩm mỹ sau phục hình.
 • Implant Dentium được áp dụng công nghệ xử lý bề mặt nhám SLA, tăng tốc độ tích hợp xương với Implant lên gấp 3 lần so với bình thường.
 • Ngoài ra, ren bên ngoài được thiết kế có mặt tiếp xúc lớn làm tăng tốc độ ổn định xương hàm, rất phù hợp cho các trường hợp cần nâng xoang.
Implant Dentium Hàn Quốc có được chế tạo với kết nối côn 16, đảm bảo tính tương thích sinh học cao, dễ dàng tích hợp xương
Dr. Care Implant Clinic
Địa chỉ: P3-0.SH08, Tòa nhà Park 3, Khu đô thị Vinhomes Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Phone: 0909478910
Website: https://drcareimplant.com/
#implant_dentium
#dentium_implant
#implant_dentium_han_quoc
#tru_implant_dentium_han_quoc
Nguồn tham khảo: https://drcareimplant.com/tru-implant-dentium-han-quoc-tim-hiem-xuat-xu-uu-diem-va-gia-ca-426
MAP: https://www.google.com/maps?cid=691390527449622009
Thông tin: https://www.google.com/search?q=dr.+care+implant+clinic&kponly=&kgmid=/g/11g0gb08tb
submitted by drcareimplantc to u/drcareimplantc [link] [comments]


2023.05.29 12:36 Pretend_Suit5889 Dr. Durga Shankar Dhillan - The Best Orthopedic Clinic in Kota

Introduction:

When it comes to seeking medical care for orthopedic conditions, finding a reliable and experienced orthopedic clinic is crucial. In Kota, one name stands out prominently in the field of orthopedics - Dr. Durga Shankar Dhillan. With a strong reputation for excellence, Dr. Dhillan's clinic has become synonymous with high-quality orthopedic care in the region. This blog post will delve into the reasons why Dr. Durga Shankar Dhillan's clinic is considered the best orthopedic clinic in Kota.

Expertise and Experience:

 1. Dr. Durga Shankar Dhillan is a highly skilled and accomplished orthopedic surgeon with extensive experience in the field. With years of practice and specialization, he has successfully treated numerous patients suffering from various orthopedic conditions. His expertise spans across a wide range of orthopedic subspecialties, including joint replacements, sports injuries, fractures, spinal disorders, and more. Patients can trust in his knowledge and skills to provide accurate diagnoses and effective treatment plans.

Comprehensive Orthopedic Care:

 1. Dr. Dhillan's clinic offers comprehensive orthopedic care, catering to patients of all ages. Whether it's a minor sports injury, a complex joint problem, or a debilitating spinal disorder, the clinic provides a wide range of services to address diverse orthopedic needs. From initial consultations and diagnostic evaluations to surgical interventions and post-operative rehabilitation, the clinic ensures a holistic approach to patient care, promoting optimal recovery and long-term well-being.

State-of-the-Art Facilities and Technology:

 1. To deliver the highest quality care, Dr. Durga Shankar Dhillan's clinic is equipped with state-of-the-art facilities and advanced technology. The clinic utilizes cutting-edge diagnostic tools and equipment to accurately assess orthopedic conditions, enabling precise treatment planning. Additionally, the surgical facilities are modern and well-equipped, adhering to the highest standards of safety and efficiency. Such advanced infrastructure ensures that patients receive the best possible care during their time at the clinic.

Patient-Centric Approach:

 1. At Dr. Dhillan's clinic, patient well-being and satisfaction are top priorities. The clinic maintains a patient-centric approach, focusing on personalized care and open communication. Dr. Dhillan and his team take the time to listen to patients, understand their concerns, and address their questions and doubts. The clinic strives to create a comfortable and supportive environment where patients feel valued and involved in their treatment journey.

Collaborative and Multidisciplinary Care:

 1. Collaboration is a key aspect of Dr. Dhillan's approach to orthopedic care. He works closely with a team of dedicated healthcare professionals, including physiotherapists, rehabilitation specialists, and pain management experts. This multidisciplinary approach ensures that patients receive comprehensive care that goes beyond surgical interventions. The team collaborates to develop customized treatment plans, emphasizing rehabilitation and long-term recovery to optimize patient outcomes.

Conclusion:

For individuals seeking the best orthopedic care in Kota, Dr. Durga Shankar Dhillan's clinic stands as a beacon of excellence. With his expertise, state-of-the-art facilities, patient-centric approach, and collaborative care, Dr. Dhillan and his team are committed to providing top-notch orthopedic services. Whether it's a simple sprain or a complex orthopedic condition, patients can trust in the clinic's dedication to their well-being. If you're in Kota and in need of orthopedic care, look no further than Dr. Durga Shankar Dhillan's clinic for the best possible treatment and outcomes.
Read More-: Shoulder surgeon in kota
submitted by Pretend_Suit5889 to u/Pretend_Suit5889 [link] [comments]


2023.05.29 12:09 drcareimplantc Trụ Neo Biotech

Trụ Neo Biotech
Trụ Implant Neo Biotech là dòng trụ Implant Hàn Quốc chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Mỗi trụ Implant Neobiotech được thiết kế dưới dạng ren nhuyễn, nhỏ nên dễ tích hợp với mô xương, giúp răng Implant ổn định, tránh nhiễm trùng sau khi đặt trụ.

Xuất xứ trụ Implant Neo Biotech

Trụ Implant Neo Biotech là trụ Implant Hàn Quốc được sản xuất bởi tập đoàn Biotem Co., Ltd, có trụ sở tại Gyeongju, phía Bắc Hàn Quốc. Từ năm 2004 tập đoàn này đã chính thức đầu tư xây dựng, nghiên cứu và sản xuất những dòng trụ Implant cho riêng mình.
Biotem Implant đã chiếm thị phần khá lớn ở khu vực châu Á, do giá cả ở mức trung bình, chất lượng phù hợp nên mang tính cạnh tranh cao. Ngày nay, Biotem Implant đã có mặt tại hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.
Implant Neobiotech được sản xuất bởi tập đoàn Biotem Co., Ltd (Hàn Quốc)
Cấu tạo trụ Implant Neo Biotech Hàn Quốc
Trụ Implant Neo Biotech được sản xuất trên các thiết bị công nghệ Hàn Quốc và được phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu. Để hoàn chỉnh một trụ Implant cần những yếu tố sau:
 • Implant Biotech được chế tạo từ titanium nguyên chất: Vật liệu an toàn, thích hợp cấy ghép trên cơ thể người.
 • Bề mặt trụ Biotem Implant có tính thẩm thấu cao, thúc đẩy quá trình tích hợp xương của Implant trong xương hàm. Sản xuất công nghệ độc quyền, cực kỳ chính xác giúp Implant Biotech tăng tỷ lệ cấy ghép Implant thành công ở mức cao nhất.
 • Biotem Implant có thiết kế ren xoắn dọc theo thân trụ, giúp tăng diện tích tiếp xúc, thúc đẩy thời gian tích hợp xương.
 • Thiết kế kết khớp nối abutment với trụ Implant của Implant Neo Biotech có dạng hình nón bên trong.
 • Thiết kế đầu Implant có chóp giúp nén lực, tải lực ngay lập tức, nên việc cố định ban đầu dễ dàng hơn khi đặt Implant.
https://preview.redd.it/6egz8mxyvq2b1.jpg?width=1600&format=pjpg&auto=webp&s=d7f085e195fdce8e221fe71f4909cacc82e18bdc
Dr. Care Implant Clinic
Địa chỉ: P3-0.SH08, Tòa nhà Park 3, Khu đô thị Vinhomes Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Phone: 0909478910
Website: https://drcareimplant.com/
#implant_neobiotech
#implant_biotech
#tru_neo_biotech
Nguồn tham khảo: https://drcareimplant.com/tru-implant-neo-biotech-tim-hiem-xuat-xu-uu-diem-va-gia-ca-429
MAP: https://www.google.com/maps?cid=691390527449622009
Thông tin: https://www.google.com/search?q=dr.+care+implant+clinic&kponly=&kgmid=/g/11g0gb08tb
submitted by drcareimplantc to u/drcareimplantc [link] [comments]


2023.05.29 08:59 ffffffffffffffffffun Top 10 U.S. Cities by Fastest Growing and Declining Rent Prices

Top 10 U.S. Cities by Fastest Growing and Declining Rent Prices submitted by ffffffffffffffffffun to visualization [link] [comments]


2023.05.29 08:32 Dranoopjhurani Achieve Optimal Knee & Hip Function with Dr. Anoop Jhurani

Achieve Optimal Knee & Hip Function with Dr. Anoop Jhurani
Leading Kinematic Alignment Knee & Hip Replacement Surgeon in Jaipur, India
When it comes to orthopedic care and joint replacement surgeries, Dr. Anoop Jhurani stands out as a leading expert in Jaipur, India. With his specialization in kinematic alignment knee and hip replacement procedures, combined with advanced robotic and computer-assisted techniques, Dr. Jhurani offers cutting-edge solutions to help patients regain optimal joint function and live pain-free life.

Kinematic Alignment Knee Replacement:

Dr. Anoop Jhurani is a pioneer in kinematic alignment knee replacement, an innovative approach that focuses on restoring the natural movement and alignment of the knee joint. Unlike traditional techniques that rely on mechanical alignment, kinematic alignment takes into account each patient's unique anatomy and kinematics, resulting in improved stability, reduced implant wear, and enhanced long-term outcomes. With Dr. Jhurani's expertise, patients can expect personalized treatment plans tailored to their specific needs and conditions.

Robotic and Computer-Assisted Knee Replacement:

Dr. Jhurani utilizes state-of-the-art robotic and computer-assisted technologies to enhance the precision and accuracy of knee replacement surgeries. Robotic systems assist the surgeon in planning and executing the procedure with unmatched accuracy, ensuring optimal implant positioning and alignment. Computer-assisted navigation provides real-time feedback during the surgery, enabling precise adjustments and fine-tuning for optimal results. With these advanced techniques, Dr. Jhurani maximizes surgical outcomes and patient satisfaction.

Hip Replacement:

In addition to knee replacement, Dr. Anoop Jhurani is a trusted expert in hip replacement surgeries. Whether it's due to arthritis, hip joint deterioration, or other hip conditions, Dr. Jhurani offers advanced solutions to relieve pain and restore mobility. By employing the latest techniques and technologies, he ensures optimal implant positioning and alignment, leading to improved joint function and a better quality of life for his patients.

Schedule a Consultation with Dr. Anoop Jhurani:

If you're seeking top-notch orthopedic care and advanced joint replacement solutions, don't hesitate to schedule a consultation with Dr. Anoop Jhurani. With his expertise in kinematic alignment knee and hip replacement and his utilization of robotic and computer-assisted techniques, he provides patients with the highest level of precision, safety, and satisfaction.
To book an appointment with Dr. Anoop Jhurani in Jaipur, India, and explore the possibilities of kinematic alignment knee and hip replacement surgeries, visit our website or contact our clinic today. Take the first step toward restoring your joint function and improving your quality of life under the expert care of Dr. Anoop Jhurani.

Knee & hip replacement in Jaipur
submitted by Dranoopjhurani to u/Dranoopjhurani [link] [comments]


2023.05.29 07:23 Yababoizoe Starting a medical assistant internship, advice welcome

I’m super excited to get some clinical experience. This will be my first medical job, it’s a paid internship at an orthopedic clinic at a hospital, likely under multiple doctors. I’m really nervous and excited. I’m a little bit nervous avoid being bored having to schedule so much (I hear some MA’s get stuck doing that) or the opposite, I’m scared it’ll be super intense.
It’s also my first full time position for a while, though it’s only temp and for the summer. Any advice about being an MA intern is welcome, thanks in advance!
submitted by Yababoizoe to premed [link] [comments]


2023.05.29 06:34 VAer1 VA Healthcare clinic opens on weekends?

I usually go there for annual routine check up with primary physician there. But I always need to take some time off for the appointment.
Suddenly, I am wondering if I get make appointment (routine check up) on weekend. Maybe I should ask next time when I visit the VA clinic.
submitted by VAer1 to VeteransAffairs [link] [comments]


2023.05.29 05:50 EchoJobs Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect [San Francisco, CA] [C++ Python Git Go Rust JQuery]

Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect [San Francisco, CA] [C++ Python Git Go Rust JQuery] submitted by EchoJobs to SanFranciscoTechJobs [link] [comments]


2023.05.29 05:40 EchoJobs Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect [San Francisco, CA] [C++ Python Git Go Rust JQuery]

Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect [San Francisco, CA] [C++ Python Git Go Rust JQuery] submitted by EchoJobs to SFtechJobs [link] [comments]


2023.05.29 05:30 EchoJobs Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect Detroit, MI US Remote Mountain View, CA [C++ Python Git Go Rust JQuery]

Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect Detroit, MI US Remote Mountain View, CA [C++ Python Git Go Rust JQuery] submitted by EchoJobs to JavaScriptJob [link] [comments]


2023.05.29 05:10 Bsclassy Congratulations to the Arlington National Championship Winners!

This weekend was the USAFlag National Championships in Arlington, TX. Congratulations to all the winners!

Format Divison Winner
4v4 Men's PRO Your Tax Gurus (Dallas, TX)
4v4 Men's COMP KC Kings (Kansas City, KS)
4v4 Men's REC What! (Tampa, FL)
4v4 Men's AMATEUR CenTex TakeOver (Killeen, TX)
5v5 Air-It-Out Men's PRO Freaks (Dallas, TX)
5v5 Air-It-Out Men's COMP NAS (Miami, FL)
5v5 Air-It-Out Men's REC GB (Leesburg, VA)
5v5 Air-It-Out Coed PRO Freaks (Dallas, TX)
5v5 Air-It-Out Coed COMP GB (Leesburg, VA)
5v5 Air-It-Out Women's PRO She-Unit (Los Angeles, CA)
5v5 Air-It-Out Women's COMP Good Vibes (Dallas, TX)
5v5 Gauntlet Men's COMP Your Tax Gurus (Dallas, TX)
5v5 Gauntlet Women's OPEN Flawda AF (Tampa, FL)
5v5 Non-Contact Men's PRO The Family (Clermont, FL)
5v5 Non-Contact Men's ELITE NAS (Miami, FL)
5v5 Non-Contact Men's COMP Da Trash Cans (Bangor, ME)
5v5 Non-Contact Men's REC Not For Hire (Dallas, TX)
5v5 Non-Contact Men's NOVICE Jokers (Atlanta, GA)
5v5 Non-Contact Men's AMATEUR Straw Hats (New Port Richey, FL)
5v5 Non-Contact Men's O35 Rubicons (Orlando, FL)
5v5 Non-Contact Coed PRO Freaks & Your Tax Gurus (Co-Champs)
5v5 Non-Contact Coed COMP Robbin Hoods (Orlando, FL)
5v5 Non-Contact Coed REC GB (Leesburg, VA)
5v5 Non-Contact Women's PRO Montreal U (Quebec, Canada)
5v5 Non-Contact Women's COMP FL Elite (Orlando, FL)
5v5 Olympic Men's OPEN Freaks (Dallas, TX)
5v5 Olympic Women's OPEN The North (Quebec, Canada)
5v5 Contact Men's OPEN Team Shruumz (Austin, TX)
5v5 Contact Women's OPEN She-Unit (Los Angeles, CA)
6v6 Contact Men's OPEN New Dynasty (Phoenix, AZ)
6v6 Contact Women's OPEN Lace Up (Denver, CO)
7v7 Screen Men's PRO Shruumz (Austin, TX)
7v7 Screen Men's COMP Phenoms (New Orleans, LA)
7v7 Screen Men's REC OKC United Phenoms (Norman, OK)
7v7 Screen Women's OPEN Shruumz (Austin, TX)
8v8 Screen Coed PRO VA Elite (Gainesville, VA)
8v8 Screen Coed COMP Vengeance (Dallas, TX)
5v5 Youth 6U NTX Blitz FamLife (Prosper, TX)
5v5 Youth 7U Cedar Park Bulldogs (Cedar Park, TX)
5v5 Youth 8U NTX Blitz FamLife (Prosper, TX)
5v5 Youth 9U Cedar Park Bulldogs NTX (Wylie, TX)
5v5 Youth 10U Raiders (Southlake, TX)
5v5 Youth 10U Girls Texas Fury (Austin, TX)
5v5 Youth 11U Centex Spartans (Cedar Park, TX)
5v5 Youth 12U Metro Select (Colleyville, TX)
5v5 Youth 12U Girls Texas Fury Red (Austin, TX)
5v5 Youth 14U KF Coalition (Gonzales, LA)
5v5 Youth 14U Girls Texas Fury (Austin, TX)
5v5 Youth High School Boys YTG Youth (Lubbock, TX)
5v5 Youth High School Girls Texas Fury Blue (Austin, TX)


submitted by Bsclassy to flagfootball [link] [comments]


2023.05.29 05:01 EchoJobs Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect Detroit, MI US Remote Mountain View, CA [C++ Python Git Go Rust JQuery]

Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect Detroit, MI US Remote Mountain View, CA [C++ Python Git Go Rust JQuery] submitted by EchoJobs to ReactJSJobs [link] [comments]


2023.05.29 03:31 EchoJobs Match Relevant is hiring Senior Software Engineer Arlington, VA [ASP.NET C# SQL JQuery]

Match Relevant is hiring Senior Software Engineer Arlington, VA [ASP.NET C# SQL JQuery] submitted by EchoJobs to rustjob [link] [comments]


2023.05.29 02:40 prem3d2 School list help! 3.9 GPA, 510 MCAT

Hi Everyone! I'm getting my app together and need some help with my school list.
ORM
State of Residence: GA
GPA: 3.94 cGPA, 3.92 sGPA
MCATs: 503(124/128/125/126), 506(125/128/126/127), 510 (128/127/127/128)
Research: 600h with 2 grants & 3 posters.
Clinical: 600h as a derm MA, 2000 projected
Shadowing: 75h across multiple specialities
Clinical volunteering: 100h as a hospice volunteer
Non-clinical Volunteering: 800h between food bank, daycare, tutoring, etc
Other employment: 5000 h at a nonclinical job where I was in a leadership position 150 h as a TA
LOR: 2 from science professors, 1 from a non-science professor, 1 from non-clinical employer, 1 from MD
School list:
Mercer
MCG
Wake Forest
Indiana
Penn State
Vermont
West VA
Albany
Rosalind Franklin
Drexel
EVMS
FIU
Geisinger
GWU
Loma Linda
Temple
Loyola
OUWBSM
Rush
Tulane
Virginia Tech
Wayne State
MC Wisconsin
Wondering if there are any I should add/remove?? Any help is much appreciated!
submitted by prem3d2 to premed [link] [comments]


2023.05.29 02:22 dragonagitator Bellingham-Area Mechanics Master Post

Since it seems that no one can be bothered to search the sub for the word "mechanic" before making a new post, I searched it for you and summarized two years' worth of posts below.
TL;DR the recommendation is almost always "Rising Sun Motors" unless you've got an unusual vehicle or situation. Also, apparently XSrcing has spent the past couple years quietly helping poor people fix their cars for free/cheap, so everyone be sure to buy that guy a beer next time you see him.
2023-05-23 Body shops that work on 90s Hondas
2023-05-17 Where's my Subaru Mechanic?!
2023-05-15 Mechanic for an 89 Trooper
2023-05-10 Volvo Mechanic
2023-05-09 Subaru Mechanic
2023-05-04 Chuck's Midtown Motors?
2023-04-29 Anyone know of a good mechanic around here?
2023-04-19 Local mechanics
2023-04-19 Classic Car Mechanic
2023-04-17 Bellingham Automotive is SLIMEY and will steal from you. They tampered with my car then gave me a nasty attitude about it.
2023-04-08 Looking for a diesel mechanic for 97 e350 short bus
2023-03-23 Classic car mechanic
2023-03-17 Pro/Amateur mobile mechanic?
2023-02-27 A trustworthy mechanic?
2023-02-21 ISO mechanic for classic Chevy pickup
2023-02-15 good mechanics?
2023-02-15 mechanics that do free / cheap diagnosis in town ? (not talking check engine lights btw)
2023-02-03 Mechanic Recommendation
2023-02-02 Car Problems
2023-01-30 22re yota mechanic?
2023-01-12 Seeking mechanic recommendations for 10 year old ford work truck. Computer is dying and it needs a junkyard transplant.
2023-01-12 Transmission Mechanic?
2022-12-30 Mechanic recommendations?
2022-12-05 Are there ANY decent auto shops in this town?
2022-11-25 Jurachic Auto
2022-11-11 Suzuki mechanic near bham
2022-10-22 How do I find a good mechanic?
2022-09-27 Garage/Mechanic Recommendation to fit a tall (9-10ish ft) camper van?
2022-09-19 Best Affordable Mechanic in Bellingham
2022-09-15 Is there a car repair shop that takes payment plans in or around Bellingham?
2022-08-29 Mechanic/someone who can diagnose a transmission sound for free, trying to get to a wedding.
2022-08-16 Mechanic shops
2022-08-06 Honest affordable mechanic?
2022-08-02 Oil change for prius
2022-07-20 Any recommendations for a good mechanic to replace a catalytic converter?
2022-06-13 Respectful/honest mechanic?
2022-05-30 Old Chevy Truck 88' best mechanic.
2022-05-30 Trustworthy/not scammy mechanics in the area?
2022-05-19 Anyone have a recommendation on a good mechanic to replace brake pads on an older Subaru? Thanks!
2022-05-04 Looking for a good mechanic!
2022-04-09 Motorcycle mechanic
2022-02-09 Prius mechanic
2022-02-02 Mechanic recommendation
2022-02-02 Auto Repair
2022-02-02 Any mobile mechanics/someone to check out a car tomorrow?
2022-01-22 Mechanic Recommendation
2022-01-20 Need help checking out a used car
2022-01-16 Diverter for exhaust
2022-01-14 Mechanic Recommendations?
2022-01-02 Does anyone here know a mechanic that can come to my place? My car won’t start.
2021-12-21 Car broke down - need advice
2021-11-30 In desperate need of a mechanic
2021-11-28 Car Mechanic Open on Sunday
2021-11-17 Looking for mechanic for '83 Ford ranger
2021-11-12 Subie Mech
2021-11-05 Looking for a Volvo mechanic
2021-10-15 Recommendations for experienced Element mechanics?
2021-10-04 FIAT Mechanic?
2021-09-30 Toyota Service Mechanic
2021-09-19 Subaru owners of Bellingham!
2021-09-13 Seeking car repair recommendations
2021-09-10 Keith Cox Autobahn? Mechanic recommendation?
2021-08-31 Anywhere in town work on Lexus vehicles?
2021-08-11 Looking for Subaru mechanic
2021-07-09 Car maintenance
2021-06-01 Local mechanic shops
submitted by dragonagitator to Bellingham [link] [comments]


2023.05.29 01:31 EchoJobs Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect [Austin, TX] [C++ Python Git Go Rust JQuery]

Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect [Austin, TX] [C++ Python Git Go Rust JQuery] submitted by EchoJobs to austinjob [link] [comments]


2023.05.29 01:31 EchoJobs Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect Detroit, MI US Remote Mountain View, CA [C++ Python Git Go Rust JQuery]

Cavnue is hiring Senior Platform Engineer / Architect Detroit, MI US Remote Mountain View, CA [C++ Python Git Go Rust JQuery] submitted by EchoJobs to golangjob [link] [comments]


2023.05.29 00:44 ILoveWesternBlot Mouthbreather's """Guide""" on matching Diagnostic Radiology

I’m an MS4 that fully matched DR this year. I had 21 interviews for DR and matched my top 3 for both DR and intern year. I wanted to share some of my thoughts/reflections/things I wish I knew applying into diagnostic radiology this past cycle. There have been writeups in the past but in the era of virtual interviews, mass applying, and record application numbers, I thought I’d talk a little about how I think the application landscape is changing for radiology and my lowly n=1 opinions on how rads hopefuls can prepare themselves. This is colored mostly by personal experience so obviously take it all with a tablespoon of salt. Everyone’s story is different, I’m just sharing what I learned from my journey.
This year, there were 0 unfilled spots for DR and 2 for IR (those spots were programs that didn’t participate in the main NRMP match cycle, and one nucs med spot that’s being internally filled). For reference, the only other specialties that also filled completely were ortho and Plastics. Neurosurgery, ENT, and Derm all had unfilled spots. This isn’t to suggest that DR is now more competitive than those fields (it’s not, those fields are still far more self selecting and you don’t need to be proficient in softball to match) but just emphasizes how cutthroat the field has gotten in the past couple of years.
Disclaimers: I’m writing from the perspective of a (low tier) USMD. If you’re a DO or IMG, you can probably learn stuff from this info as well but truthfully I’m not fully familiar with all the extra hurdles DOs and IMGs go through to match DR and I don’t want to espouse misleading information for you guys. Connecting with matched DO’s and IMG’s on the discord or spreadsheet will be in your best interest. Also, I only applied DR. The broad strokes advice may still apply here but IR is pretty different in terms of your application and approach so if you’re gunning for integrated IDR you may not glean much from this.
--------------------------------Application Foundations--------------------------------
School Rank: Yea no shit this matters. In general USMD >> DO >>>> IMG except for a couple programs that are IMG heavy (Mercy catholic, Yale bridgeport as examples) No, this isn’t Yale’s main program you prestige whore If you’re at a T20 why are you reading this. You’ll match by virtue of existing. Go outside.
DOs and IMGs really struggled with the match this year and it will not get better. If you’re a premed reading this and choosing a school and you’re at all interested in DR or any other competitive specialty then attending an MD school with an attached academic centehome program is your best bet.
Step 2
With step 1 now P/F this will be the big number programs use I think. My general benchmark estimates:
Sub 240- would consider this to be a genuine weakness/borderline red flag in your app, I’d make the effort to compensate in other areas of your application
240- will probably put you among the weaker end of radiology applicants, but not unworkable
250- baseline goal you should shoot for, basically the average range of matched applicants
260- a great score, theoretically makes you competitive for any program in the country depending on the rest of your app
270- 🤓
If you fail step 2 or step 1, your app is dead in the water.
I’m gonna get like 50 comments saying shit like “well I know xyz student who matched UCSF rads with a 196!!!” yea well as you can see by the length of this post scores aren’t everything. Anyone can match with anything theoretically. But these score benchmarks at least let you get an idea of your competitiveness relative to the rest of the pack, which is important for building the rest of your app. Bottom line: P/250 should be ok as a USMD. P/260 is ideal tho. DO’s should shoot for P/260 as a baseline I think.
DO’s- take both steps. Yes, even though step 1 is P/F. This is non negotiable. Programs do not give a single shit about COMLEX even if their site says they accept it.
Clinical Grades
Don’t need perfect grades, but honor as many as you can. Do whatever is necessary outside of academic dishonesty. Practice your head game. This isn’t a guide on how to honor rotations, those exist elsewhere. Honors in big rotations (IM, surgery) mean more than smaller ones. How much Honors vs HP vs P impacts you depends on your school’s grade breakdown. If you’re High passing when 45% of your class is honoring that’s less than ideal. If only 5% of your class honors then HP is fine. If you’re Passing and your school is P/F then you’re chilling. DON’T FAIL A CLERKSHIP. You probably will not match. If your school publishes shelf grades in your MSPE, don’t fumble those. Avoid shitty MSPE comments and try to get those scrubbed from your record.
Preclinical Grades
Don’t matter as much as clinical grades, especially if they don't factor into AOA. Doing well in preclinicals doesn’t hurt though, and being bottom quintile certainly won’t help. Don’t fail anything. Probably not as big of a deal as failing clerkships but you don’t want any red flags in your app no matter how small.
AOA
Nice to have. I was AOA and had several programs comment on it. If you’re squinting for patterns mostly community programs and lower tier academics actively mentioned it (“Congrats on AOA” or “I see you’re academically strong, since you’re AOA” and comments of that ilk were what I heard). The big name programs I interviewed at did not mention it, so not sure if they care. If you’re gonna rant about how AOA is a diversity award/popularity contest go soapbox somewhere else. You definitely do NOT need AOA to match radiology (the vast majority of people that match don’t, I was the only rads match from my school in AOA). I’m just commenting on my thoughts on how much it impacts your app, not making a political statement.
GHHS
No one gave a shit. This is a mickey mouse award
Research
Do something. This isn’t ortho, you don’t need 20 first author papers in the field. But do something. Does not have to be rads related, unless you’re gunning to match Stanford/UCSF/MGH/NYU or the like. For reference, I had several pubs/presentations/posters in non rads fields that were based on interesting clinical/translational studies. I also had 2 first author radiology case reports. Every interviewer asked about the clinical projects. No one mentioned the case reports. Obviously rads clinical research would be the ideal, but the point here is to not only demonstrate academic productivity, but to have something interesting/memorable to talk about in interviews. 20 case reports isn’t a conversation starter. Original research, even in another field, is a conversation starter. Original rads research is harder to do as students generally can’t read scans which is a big part of most studies but if you can swing it it’s awesome.
Can’t comment for sure on numbers, NRMP says like 8 total items which sounds about right. I’d try to do like 1-2 clinical research projects (in any field, no need to be super anal about radiology) and then fill the rest with case reports. ACR case in point is a good place to pump those out if you have a good mentor (RIP RSNA case reports). Radiology Case Reports has a publishing fee but turnover time is like 1 week so you can really go hard in that journal if your department pays for it.
Former surgical subspecialty switchouts/dual apps, you’ll be okay (I was one of those) Radiology accepts people like you all the time, including residents that match these fields then regret it. I wanted to do a surgical subspec before rads and had a decent body of research in that field. Bonus points if that ENT work you did looked at imaging, It’s an easy pivot on interviews! Like I said before, this isn’t ortho. Research productivity doesn’t compensate for poor grades and scores, and you can’t kill an away like you could in surgical subspecs. So make sure your raw grades/scores are good as they build the foundation of your app. Good grades/scores with low research >> great research with shitty grades/scores.
Bonus: If any research work you did involved coding, statistical programming, or machine learning, try to swing it as a budding interest in AI. Many programs, especially academic ones, get their dicks hard the minute someone mentions AI/deep learning models.
Conferences: Unfortunately, networking is becoming more of a thing in radiology as is the fate of any competitive field in a world of less objective metrics. If you can present at RSNA or ACR or SIR or any other conference, absolutely take the opportunity. Introduce yourself to as many PD’s and APD’s as possible, plant the idea of your existence as a seed into their subconscious. If you have nothing to present, I don't know how much value these conferences would have though unless you're a rizz god or somethng. I can’t comment on this too much because I did literally none of this but if your above application metrics are weak then I’d highly recommend doing this. As a terminally online introvert with the personality of a cement block I think networking is cringe but you gotta play the game. IMGs/DOs should especially be trying to do this.
Extracurriculars/Work Experience
No one really cares about interest groups. No one cares if you worked in the student clinic. Programs do care if you did an interesting service/leadership activity. I had one cool service activity I did in preclinicals that got brought up in every interview (wasn’t rads related at all). Make sure you can speak well on what the activity entailed and how you personally contributed.
Nontrads with previous work experience, wear it like a badge of honor. It makes you more interesting as an applicant. I can’t comment on it firsthand because I went straight through but anything that makes your story more than “I was premed in college and now I’m in medical school” is gonna be a talking point on interviews.
--------------------------------Building your App--------------------------------
Letters of Recommendation
IMO the best setup for this is 1 radiology letter and 2 nonradiology clinical letters. Assuming all you did was a rads rotation and little else, a radiology LOR is going to inherently be weak. Students don’t do much besides shadow on rads rotations and everyone knows it, so what’s it gonna say? “Oh student X sat there like a good little boy/girl and didn’t fall asleep in the reading room please RTM them :)” -yeah not the best letter pal. Your clinical letters on the other hand can actually speak to your ability as a medical student so they can be more impressive. The specialty doesn’t matter too much, just make sure they can speak strongly on your ability as a future resident.
If you’re wondering how to get a good rads letter, the best answer is to do research with a rads mentor. Then they can say that you’re academically productive and worked well on projects which makes your letter nicer. If you do research with multiple rads mentors, that’s the only instance in which I’d get a second Rads letter.
How you set up your 4th year rotations should depend on what you need. If you aren’t sure about getting a good nonrads letter, do a Sub I, especially in IM or Surgery- I really really recommend this as a great way to get a good letter or two. If you’re a newer switch into the field do a rads rotation to get a letter. Honestly your rads letter is more of a checkbox at that point than anything else but having one at least confirms you’re not blatantly backup applying.
Dual/backup appliers should get try to get one rads letter from a rotation. Also, make sure your other letters don’t say how great of an orthopedic surgeon you’re gonna be lol don’t get snitched on by your own homies
Away Rotations
Ding ding ding the big million dollar question. You probably scrolled to look for this. I am of the opinion that yes, you should do an away if you can. This is coming from someone who didn’t do one. Now, they aren’t mandatory like they are for surgical subspecialties, but you should try to fit one into your schedule if you can. With step 1 going pass fail and the increasing number of apps, programs are looking for more ways to separate applicants from the flock. Away rotations can be your key. Some general guidelines:
1. DO A ROTATION AT A PROGRAM YOU WOULD BE ALREADY BE COMPETITIVE AT. Doing an away at a rotation at a program does not guarantee an interview. This may sound lame, but think about it- all you do on most DR aways is shadow, or maybe take an exam or present on a topic. That’s nice but it tells a program nothing about how good you’d actually be as a resident.This is why I made a big deal of being able to assess your relative competitiveness as an applicant. Use texas star and residency explorer to get a better idea of this- if you’re in the upper 25% of matched applicants statistics then it’s probably a good idea to do an away there. Don’t rotate at UCSF or MGH if you’re a DO or have below average stats- you’re not gonna get an interview and you’re gonna waste everyone’s time.
2. Aways should not take precedence over important application building rotations. If you need a non radiology letter and you’re debating between doing an away vs doing a sub I in medicine, the answer is the sub I. A strong application with no aways > weaker app with an away IMO. Getting letters from aways is hard to say. Do it if you don’t have a home program. Otherwise, it’s probably more valuable to build a strong connection to your home program and get radiology letter(s) there.
3. If you’re looking to match in an area that you have no educational/personal ties to, do an away there. If you’re from the midwest and want to match in NYC, do an away in NYC. If you’re looking to match to california and aren’t attending medical school there, do an away in Cali. Unless you’re a superstar candidate you will probably see poor yields in areas outside of your med school/hometown area so an away can help boost yields. That being said, rule 1 takes precedence here.
4. I don’t recommend getting LOR’s from away programs. The big exception here is if you don’t have a home program, in which case then you should. It’s just that these letters are probably gonna be mid at best and home rads letters where the PD/writer knew you for longer will probably be of better quality. Again, everyone is different-maybe you really really vibed with an away faculty and want a letter from them. If you are confident it’ll be a really quality letter, then go for it. But don’t strategize your app around getting letters from MGH or NYu or Stanford and thinking this is like surgical subspecs where you do aways at places for great letters- it’s not.
Make sure to apply early and broadly- it’s first come first serve for most programs. If you haven’t finished your app and submitting to programs already, you’re probably running late. Oops, probably should probably have submitted this sooner. This is what League of Legends does to you folks. Try to do research and ask around about what programs highly value away rotators. I have some leads but there are definitely many many others out there.
NYC- Mt. Sinai Icahn SOM- great away experience, gave interviews to away rotators
PA- Einstein Philly- highly highly values away rotators/demonstrated interest in the program
CA- Santa Barbara Cottage- gave interviews to away rotators, great “foothold” program into CA
CA- Cedars Sinai- another great “foothold” program into CA
Shoutout to these programs for doing the exact opposite:
Wash U St. Louis- rejected an away rotator 3 weeks into the away (per name and shame)
UMD- did not provide interviews to multiple away rotators
FYI both programs I listed above are great places to train at, and programs are under no obligation to give interviews to away rotators, especially in DR. Just know if you rotate there that you should prepare for this possibility.
Post-ERAS submission aways are probably still valuable especially early on in interview season. The only thing is that you won’t be able to get LORs from those but I think LOR’s from away rads programs are almost guaranteed to be mid at best so I’d recommend not building your app around those unless you have no home program.
Signals
The other million dollar question. This year apparently applicants get 6 gold and 6 silver signals. I think the best thing to do with signals is just send them to where you wanna go. I have no clue why anyone would want a silver signal, but I don’t think it’s worth the headache of trying to mindgame which programs are getting silvers and which are getting golds. Send your golds to the ones you really like, and your silvers to the ones you also like but maybe not as much. Don’t overthink it.
My only advice regarding signals is to NOT signal big name academic centers. UCSF, NYU, MGH, Upenn, etc do not put much weight into signals. They know everyone wants to train with them so they get their pick of the litter. Sending a signal to them is likely throwing your signal in the trash, especially if your application metrics aren’t at or above their matched averages. I think you get the most bang for your buck from signaling smallemid tier academic centers and community programs. That being said, I’m not your dad. Signal who you want.
PS ask your home program if they want you to signal them. Some don’t but others are dickheads and want one of your signals. Make sure you know.
Hobbies/Experiences
Damn i dont know what the fuck they’re smoking at AAMC with this change but I guess I can talk about it. Sounds like common sense but talk about shit that’s actually meaningful and you can talk freely and confidently/passionately about in interviews. Especially now since you have limited space. The student clinic you and 1000 med students volunteered at probably doesn’t mean much. Oh, you led the student clinic? Well that’s a lot better, you should talk about that. Activities where you took a leadership role are always gonna be more meaningful and interesting in interviews than stuff you were just a floater in. Gonna copy and paste a comment I made a while ago about putting research as experiences in your ERAS. Applies to any specialty I think:
Publications and "experiences" are different parts of your ERAS application, with Pubs having no cap. You can enter any publication as a "research experience" but you'll need to think a little harder about which ones you wanna put in.
For example, if you do a small filler case report and it gets published in a smaller journal, this is a publication and should be in your ERAS publication section. You could enter it as a research experience as well, where you describe the process you went through to get it written and published. However, this would not be a very meaningful experience and a waste of one of your ten entries.
Let's say you lead a longitudinal translational research project in your field of interest that gets presented at a conference as an abstract, and then subsequently published in a large journal. Both the abstract and the pub will, again, go in your ERAS pubs section. However, this would also make a great research experience to use in your experiences tab. You could talk about how you led the project, the role you played in completing it, where it was presented, etc. This would make for a strong candidate in your experiences tab.
TL;DR: Smaller filler projects are pubs but shouldn't be listed in experiences. Larger important projects should be publications and also listed as a research experience. Hope this makes sense.
I would highly highly recommend including some space for hobbies in your eras. DR interviews are like 80% hobby talk, 10% why rads, 10% random shooting the shit. You don’t need to have insanely interesting hobbies- even mundane stuff is great conversation food. I talked about TV (almost spoiled an interview on Better Call Saul's ending) and manga (Chainsaw Man my love) in some of my interviews. Just be sure you’re genuine in those interests and can talk about them. Don’t fabricate a hobby like underwater basket weaving to make yourself look cool because if you sound fake then that’s gonna be an almost instant DNR. My home PD told me a story of a great applicant they DNR’ed because he said he loved fly fishing in his hobbies section and our PD (who loves fly fishing) asked about it he couldn’t talk anything about it. because it was made up. Yeah, don’t do that.
Probably 2-3 hobbies and elaborate a little on each. Don’t just say running- were you on any competitive teams? Did you run a marathon/halfy/5k? Give some meat to it but not your whole life story.
Personal Statement
I feel very unconfident in talking about this part so I won’t say too much. I was told my PS was good but no one really commented on it in interviews. I think the 10/80/10 rule applies here- 80% of PS’s don't move the needle in any way, 10% are profound, 10% suck ass. You’re not gonna be in that top 10% most likely so just try not to be in that bottom 10%. Spell check, and don’t talk about how you wanna do rads because of lifestyle or because you “Like PUZZLES” -it’s generic as fuck. Have as many eyes on it as possible- your mentors, your friends, your parents, your parole officer, Dealer Jim- get as much feedback on it as possible. Just make sure it doesn’t suck or unintentionally reveal any personality disorders- that time you lit a live squirrel on fire and looking at the bones made you interested in Xrays is probably not a good radiology PS.
Conclusions/I skipped to the bottom
Rads is getting pretty competitive. I’d say it’s not on the level of the surgical subspecs/derm but probably the most competitive one of the remaining ones. It’s still not too bad if you’ve built a decent app- I’m not gonna hype it up like the psych and gas doomposters, but it’s not a walk in the park like it was pre-COVID. Especially if you’re a DO or IMG….
My spicy prediction we will see a small dip in application numbers this cycle- ChatGPT “concerns” and people realizing it’s not a safe backup may cause a small decrease in app numbers- but the process is becoming more opaque with tiered signals and more importantly P/F step 1.
TL;DR:
-GET GOOD STEP 2 SCORE. 250+ goal, 260+ ideal if you want to feel safer but I don't think there's really a safe score nowadays
-GOOD GRADES IN MEDICAL SCHOOL- honors and HP’s, don’t low pass. DON’T FAIL ANYTHING. Be top tertile/quintile/quartile/kitchentile or whatever your school does.
-DO SOME RESEARCH- a couple case reports and a independent project or two that you can talk about is your goal. Don’t need 10+ pubs like an ENT manwhore but don’t have nothing.
-DO AN AWAY AT A TARGET RANGE PROGRAM. Know your competitiveness and choose your away intelligently. Don’t ego it. Do it in a region you’d potentially like to match in especially if you don’t have prior ties. Again, not mandatory but it can really help.
-BE A REAL PERSON- you’re not a stat stick. Mention hobbies, ecs, prior jobs that you can talk about in interviews. The first 3 points get you the interview- it’s these last two points that get you the match.
I hope this helps a little. I wish I wrote this in march post match because then some of this advice would have been more timely like the aways but what can you do.
I might do a part 2 on interviews and rank lists and what I think you should look for in a program so let me know if that's something you might be interested in. I feel like those are later cycle questions and wouldn't be super relevant right now. Plus I've already procrastinated on writing this up when I said I would so I try to write that this shit is never gonna get done.
Other matched rads people feel free to chime in/correct me/share your experiences. I don't claim to be a know it all for this process by any means I still wonder how I managed to pull the devious heist on the program that matched me.
I’m willing to take DM’s if you have more specific/personal questions but no butthole pics please.
submitted by ILoveWesternBlot to medicalschool [link] [comments]


2023.05.29 00:40 Remarkable_Stable_96 First psilocybin microdose: Honest mistake = honestly tiring experience :)

Hello everyone.
After extensive researching, years of prepping myself mentally, and multiple Reddit posts in search of advice… I finally took my first micro dose and made an honest mistake.
For starters, I thought I was being “smart”. Turns out, I had the wrong scale to get the exact desired measurement. For being a newbie, I tried to play it really safe.
The setting was an empty house where I had the whole day to myself. Very calm and peaceful, honest intentions with the desire to continue my own inner journey. I’ve been following my own spiritual journey for awhile and just started incorporating micro dosing into it.
I also have been taking suntheanine L-theanine, lions mane, flush free Niacin, and magnesium as directed.
So setting was good. Intentions: honest and pure. Headspace: a little anxious but also excited. Measurement: … I was a little off.
I acquired some ancient ancestor strain from a reliable friend.
Ground it up as close to a fine grain as I could. Even put into a vegan capsule and paired it with Lions mane. Chased both with coconut water after my morning breakfast.
My mistake… I accidentally measured 0.10 grams instead of 0.010.
My mistake was that I have been hearing how 100 miligrams was considered a microdose and wanted to do 1/10th that.
I didn’t realize my scale only measured to 0.00 grams. So I have now ordered a proper scale for my desired measurement.
So how did precisely 100mg feel for a first time?
It honestly wasn’t bad at all.
I went into a deep meditation shortly after taking and wound up laughing at a bunch of memories of doing stupid stuff as a kid. Memories I wasn’t even aware I had. It was like as if I went into a calm, child like state of mind. It felt pretty positive. Shortly after, about two-three hours in, I fell asleep and was able to take a nap for the first time I can remember in a very long time. I didn’t feel the need to be on guard and was able to relax. It left me feeling really tired but also in a very positive mood where I couldn’t stop smiling. My partner even commented later that evening on my mood and was happy for me. She even tried to convince me to take another micro dose today, due to how happy and relaxed it left me feeling.
Little backstory: I’m a US Army vet who has struggled with ADHD, PTSD, OCD, and some physical health conditions for years. I’ve been on and off meds since I age 7. Have been going to the VA since 2015… needless to say I have tried everything that was there to offer including more meds and “treatments” then I can count. I’ve explained it in a prior post on this thread.
I believe the micro dose helped to bring down my defense walls a little and it left me feeling pretty exhausted afterwards. I took the micro dose yesterday and still feel pretty tired today from it.
My question to you is:
Is it normal to feel tired? Or exhausted, especially for a first time?
I definitely will dial it down next time and have purchased the correct scale lol. So I have learned my lesson.
I just feel tired as if I just went through an intense therapy session. In a good way though.
Im trying to work through my own traumas and depersonalization derealization. I have nothing but positive and honest intentions with this. I am just learning my way through this process.
P.s. I have tried searching up clinical trials, self help, and have even tried to seek out guides with very little help. As explained in a prior post, I have been feeling a calling to try this for years now. I just so happened to finally take the leap and may have taken a bit too much. I will dial it down much lower next time.
Hope you are all well 😊 I promise I didn’t mean to take that much but sometimes we live and learn. Either way, I do not regret at least trying it.
Again, is it normal to feel tired? Or exhausted, especially for a first time?
Thank you.
submitted by Remarkable_Stable_96 to microdosing [link] [comments]


2023.05.29 00:09 boxtroll44 I just got my 100% total and permanent. Has anyone gotten their "Uniformed Services ID card for Veterans"?

The VA YouTube channel gives the following link: https://www.cac.mil/uniformed-services-id-card/
However, I think I'm just going to ask my VA clinic business office about it.
submitted by boxtroll44 to VeteransBenefits [link] [comments]


2023.05.29 00:00 EchoJobs Match Relevant is hiring Senior Software Engineer Arlington, VA [SQL JQuery ASP.NET C#]

Match Relevant is hiring Senior Software Engineer Arlington, VA [SQL JQuery ASP.NET C#] submitted by EchoJobs to JavaScriptJob [link] [comments]


2023.05.28 20:37 anxious_onion LAST MINUTE SCHOOL LIST HELP PLEASE :')

My stats:
School List Draft:
DREAM
University of Pennsylvania Perelman School of Medicine (Philadelphia, PA) 522 3.96
Duke University School of Medicine (Durham, NC) 520 3.9
Northwestern University Feinberg School of Medicine (Chicago, IL) 520 3.92
HIGH REACH
University of Virginia School of Medicine (Charlottesville, VA) 520 3.93
Stanford School of Medicine (Stanford, CA) 519 3.92
Case Western Reserve University School of Medicine (Cleveland, OH) 519 3.88
REACH
Boston University School of Medicine (Boston, MA) 518 3.85
University of Michigan Medical School (Ann Arbor, MI) 518 3.87
Emory University School of Medicine (Atlanta, GA) 516 3.79
HIGH TARGET
University of Pittsburgh School of Medicine (Pittsburgh, PA) 518 3.89
Albert Einstein College of Medicine (Bronx, NY) 516 3.86
Ohio State University School of Medicine (Columbus, OH) 516 3.91
University of Cincinnati College of Medicine (Cincinnati, OH) 516 3.88
TARGET
Thomas Jefferson University Sidney Kimmel Medical College (Philadelphia, PA) 515 3.82
Tufts University School of Medicine (Boston, MA) 515 3.82
Western Michigan Homer Stryker School of Medicine (Kalamazoo, MI) 515 3.8
Georgetown University School of Medicine (Washington, D.C.) 514 3.84
UCLA David Geffen School of Medicine (Los Angeles, CA) 514 3.8
Virginia Commonwealth University School of Medicine (Richmond, VA) 514 3.88
University of Connecticut School of Medicine (Farmington, CT) 514 3.84
Geisinger Commonwealth Medical College (Scranton, PA) 513 3.81
Virginia Tech Carilion School of Medicine (Roanoke, VA) 513 3.68
Rosalind Franklin University of Medicine (North Chicago, IL) 513 3.78
Drexel University College of Medicine (Philadelphia, PA) 512 3.8
Eastern Virginia School of Medicine (Norfolk, VA) 512 3.72
George Washington University School of Medicine (Washington, D.C.) 512 3.75
Indiana University School of Medicine (Indianapolis, IN) 512 3.89
Penn State University College of Medicine (Hummelstown, PA) 512 3.79
Temple University Lewis Katz School of Medicine (Philadelphia, PA) 512 3.79
Wake Forest University School of Medicine (Winston-Salem, NC) 512 3.82
West Virginia University School of Medicine (Morgantown, WV) 512 3.84
"SAFETY" (no such thing)
Loyola University Stritch School of Medicine (Maywood, IL) 512 3.74
Tulane University School of Medicine (New Orleans, LA) 512 3.71
University of Toledo College of Medicine (Toledo, OH) 510 3.81
University of Louisville School of Medicine (Louisville, KY) 508 3.78
submitted by anxious_onion to premed [link] [comments]